Wytwórnia

Regulamin

I. Właściciel

    1. Sklep internetowy www.nine-records.pl jest prowadzony przez firmę Nine Records Rafał Borsuk, ul. Skoroszewska 24A/7, 02-495 Warszawa, NIP 563-194-94-89, REGON 146494606.

II. Przyjmowanie i realizacja zamówień.

    1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.nine-records.pl
    2. Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
    3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane przez stronę internetową www.nine-records.pl 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
    4. Do dokonywania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej. Aby założyć konto klienta należy wypełnić formularz dostępny na stronie, w tym podać adres email, określić hasło do konta i zaakceptować Regulamin. Aby dokonać zakupów w    Sklepie rejestracja na stronie nie jest niezbędna.
    5. Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, o której mowa powyżej.
    6. W celu złożenia zamówienia Klient musi dokonać:
        a) wyboru zamawianych towarów lub usług,
        b) wyboru sposobu dostawy oraz adresu dostawy,
        c) wyboru sposobu płatności.
    7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu lub u jego dostawców.

III. Zmiany w zamówieniach.

    1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu lub je anulować do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt ze Sklepem za pośrednictwem email na adres sklep@nine-records.pl.

IV. Ceny towarów.

    1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
        a) podawane są w złotych polskich,
        b) zawierają podatek VAT,
        c) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy.
    2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
    3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
    4. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
    5. Koszty dostawy zostaną uwzględnione w cenach towarów proporcjonalnie do ich wagi. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Dostawa i Płatności.

V. Czas realizacji zamówienia.

    1. Zamówienie wysyłamy za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 24 godzin od daty otrzymania patności z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt.

VI. Formy płatności.

    1. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
       a) przelew bankowy. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na konto Sklepu.

VII. Prawo odstąpienia od umowy.

    1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
    2. Zwracane towary muszą być kompletne. Płyty CD, płyty LP, DVD muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu (nieusunięta folia, niezniszczone pudełko).
    3. Zwracany towar należy odesłać najpóźniej w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy wraz z oświadczeniem o zwrocie na adres:
    Nine Records, Skoroszewska 24A/7, 02-495 Warszawa.
    4. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie       Internetowym; proporcjonalnie do wartości zwracanego towaru) do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.
    5. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
    6. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (czyli koszt odesłania Produktu do Sklepu).
    8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klienti w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Dane osobowe.

    1. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Nine Records oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
    2. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich i administrowane przez firmę Nine Records Rafał Borsuk, ul. Skoroszewska 24A/7, 02-495 Warszawa, NIP 563-194-94-89, REGON 146494606 (Administrator Danych) w rozumieniu  przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony  osób  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
    3. W przypadku wyrażenia przez Klienta dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep w celu informowania Klienta o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie (Subskrypcja Newslettera). Z Newslettera można zrezygnować w każdym dowolnym momencie: klikając na link w Newsletterze, odznaczając odpowiedni checkbox po zalogowaniu się na konto w Sklepie, wysyłając maila na adres sklep@nine-records.pl
    4. Klienci Sklepu maja prawo do: informacji o przetwarzaniu danych osobowych, uzyskania kopii danych, poprawiania danych, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowyc, usunięcia swoich danych.
    5. Przetwarzane dane: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, adres IP, informacja na temat płatności i zamówień.
    6. Celem przetwarzania danych są: sprzedaż towarów oferowanych przez Sklep, marketing produktów i wysyłka newslettera (po wyrażeniu dodatkowej zgody), wysyłka produktów, realizacja płatności, procesowanie reklamacji, wykonanie obowiązków wynikających z przepisów prawa (przepisy podatkowe i rachunkowe).

IX. Postanowienia końcowe.

    1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Nine Records.
    2. Towary prezentowane na stronach www Sklepu internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
    3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
    4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
    5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
    6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.)
    7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2013r (Aktualizacja 25.05.2018r.).
    8. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.nine-records.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

© Nine Records 2024
Powered By OpenCart. OC Europa by CsillámVilág